Przypomnienie hasła

Przypomnienie hasła jest dwuetapowe:

  • - wysyłka na adres e-mail użytkownika instrukcji wraz z adresem strony do ponownego ustawienia hasła
  • - zmiana hasła